Tietosuojakäytännön

Säännöt ovat voimassa 18.05.2018 lähtien

Yksityisyyden periaatteet koskevat henkilötietojen suojaamista ja evasteiden käyttöä OY Baltimetall (edelleen Reiuatv) Internet-sivulla http://reiuatv.ee/ edelleen nettisivu.

Käsitteet

Henkilötietojen käsittely on kaikenlainen nettisivun käyttäjän (edelleen käyttäjän) toiminta henkilötietojen kanssa – tietojen kerääminen, käsittely, säilyttäminen, korjaus tai poistaminen.

Käyttäjät ovat kaikki henkilöt, jotka vierailevat nettisivulla, käyttävät palveluja tai välittävät itse nettisihteerille informaatiota. Esimerkiksi kirjoitusten lukeminen, palvelujen tilaaminen tai yhteyden ottaminen nettisihteeriin sähköpostitse.

Palvelut ovat kaikki Reiuatv –n tarjoattavat ilmaiset sekä maksulliset tuotteet ja palvelut.

Henkilötietojen käsittely

Käyttäen nettisivua käyttäjä hyväksyy tietojen käsittelyn noudattaen näitä yksityisyydensuojan periaatteita.

Reiuatv kerää nettisivun kautta seuraavia käyttäjien henkilötietoja seuraavaksi kuvailetulla tavalla :

 • käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite – käyttäjä hakee tietoja palveluista
 • käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, lähiosoite, lahjakorttisaajan nimi – lahjakortin tilatessa
 • käyttäjän nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero – retken tilatessa
 • nettisivun vierailun tilasto - Google Analyticsi, Facebook Pixelia käyttäen.

Henkilötietojen käyttö

Reiuatv käyttää henkilötietoja:

 • tarjoamalla palveluja käyttäjälle, esimerkiksi sopimuksen tekemiseen ja täyttämiseen, käyttäjään yhteyttä pitämiseen ja laskujen lähettämiseen;
 • lähettämällä tietoja uusista tavaroista käyttäjän sähköpostiin, palveluista ja kampanjoista, mutta vain käyttäjän ennalta antamalla luvalla.

Reuiatv käyttää internetisivun vierailuntilastoa nettisivun käyttäjänkemuksen parantamiseen ja tehokkaampaan markkinointiin.

Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää muita käsitellä henkilötietojansa, poikkeuksena, jos ne ovat välttämättömiä sopimuksen täyttämiseksi, mukaan lukien palvelun hoitamiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen kolmannille osapuolille (viranomaisille)

Kolmannes osapuoli on Reiuatvn sopimuspuoli, joka käsittelee henkilötietoja ja kenen tuotteen tai palvelun avulla Reiuatv tarjoaa palveluja käyttäjälle.

Reiuatv käyttää jokapäiväsessä toiminnassa kolmansia osapuolia, jotka tarjoavat:

 • sähköpostin lähettämis- ja hallintajärjestelmää;
 • nettisivun majoitusta;
 • nettisivun käyttötilaston analyysiä;
 • sotsiaalisen median käyttöä ja sosiaalisen mediaan tilastollista analyysia;
 • kirjanpitoohjelmiston käyttöä.

Edellä esitetyn kolmansien osapuolien lisäksi nettisihteeri siirtää käyttäjän henkilötietoja yhteistyökumppanille. Sitä vain laajuudessa, joka on välttämätöntä käyttäjälle palvelun hoitamiseksi. Me voimme ilmoittaa tietoja viranomaisille, jos sellainen velvollisuus johtuu lainsäädännöstä.

Henkilötietojen säilyttäminen ja turvallisuus

Reiuatv säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tavoitteen täyttämiseen välttämätöntä tai lain mukainen. Esimerkiksi kirjanpitotietoja säilytetään 7 vuotta talousvuoden lopusta lähtien, sähköpostiosoitelistalla oleva sähköpostiosoite pysyy siihen saakka, kun käyttäjä toivoo sen sieltä poistamista.

Reiuatv soveltaa kaikkia järkeviä toimenpiteita henkilötietojen käsittelyn suojaksi. Pääsy henkilötietojen muuttamiseen ja käsittelyyn on vain tältä osin valtuutetuilla henkilöillä sekä kaikkien käyttäjien henkilötiedot käsitellään luottamuksellisena tietona.

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on oikeus millon tahansa:

 • ilmaista toiveen pääsyyn hänen henkilötietoihin;
 • vaatia henkilötietojen parantamista, täytentämistä tai lainmukaista poistamista;
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista;
 • vaatia henkilötietojen siirtämistä.

Käyttäjän täytyy oikeuksiensa käyttämiseksi lähettää sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. vastaava pyyntö.

Jos käyttäjä kuuluu Reiuatv-n sähköpostilistaan, hänellä on mahdollisuus poistaa itseään sähköpostilistalta ja luopua mainoskirjeistä sähköpostikirjeen lopussa olevan linkin kautta.

Evasteiden käytön rajoittamiseksi käyttäjä voi valita vastaavasti verkkoseläimensä asetukset.

Jos käyttäjä uskoo, että hänen oikeuksiaan henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on loukattu, hänen on oikeus ottaa yhteys Tietosuojan viranomaisiin.

Evästeet

Reiuatv nettisivulla käytetään evästeitä, tavoitteena on taata parempaa käyttäjänkokemus ja tehokkaampaa markkinointia seka kerätä käyttötietoja tilastotarkoituksiin.

Käyttäen Reiuatv nettisivua käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön tässä kuvatulla tavalla.

Eväste on pieni dataa, jonka web-seläin tallentaa käyttäjän laitteelle automaattisesti. Evästeitä luovat erilaiset web-palvelimet, esimerkiksi Google ja Facebook.

Eväste-dataa eivät ole tietokoneelle vaarallisia.

Evästeitä on kahta lajia:

 1. Pysyvät evästeet, jotka säilytetään käyttäjän tietokoneessa pysyvästi. Niitä voi käyttää käyttäjän kuin nettisivun toistuvan vierailijan tunnistamiseksi ja nettisivun sisun soveltamiseksi vastaavasti käyttäjän tarpeisiin tai tilastotietojen keräämiseen.
 2. Istuntokohtaiset evästeet ovat määräaikaisia ja häviävät kun käyttäjä lopettaa istunnon web-palvelussa tai sulkee seläimen. Istuntokohtaisia evästeitä voidaan käyttää nettisivulla palvelun tai tuotteen ja ym. hakemisessa.

Evästeitä käytetään tietojen keräiluun, miten nettisivua käytetään, että sitä muuttaa käyttäjälle henkilökohtaisemmaksi ja käyttäjäystävällisemmaksi. Lisäksi auttavat evästeet kerätä käyttötilastoa, joka mahdollistaa mitata ja parantaa nettisivun toimintaa sekä antaa perustietoja tehokkaampaan markkinointiin.

Käyttäjä hyväksyy evästeet, jos hänen Internet-seläimessään on asetukset luvattuja. Usein Internet-seläimet lupavat evästeiden-dataa säilyttämistä laitteessa oletusarvoisesti. Käyttäjä voi laitteessa kieltää evästeiden käyttöä tai ne poistaa, muuttaen web-seläimessään vastaavat asetukset. Evästeiden poisto voi häiritä nettisivun toimintaa. Internet-seläimessä evästeiden poistamiseksi:

Jos käytätte verkkoseläintä Google Ghrome

Painakaa oikealla ylhäällä kolmen pisteen merkintää

Painakaa valikoimaa –enemmän työkaluja – seläimen tietojen poistaminen (More tools -> Clear browsing data).

Valitkaa poistamiseksi Cookies and other site data ja Cached images and files.

Jos käytätte Internet-seläintä Internet Explorer

Painakaa oikealla ylhäällä nurkassa hammaspyörän merkintä.

Valitkaa Safety -> Delete browsing history (Tietoturva -> poista selaamisen historia)

Jos käytätte Internet-seläintä Mozilla Firefox

Valitkaa History -> Delete Recent History (Historia -> Poista viimeaikainen historia).

Käyttötietojen keräämiseen käyttää Reiuatv Google Analytics palvelua, joka kerää tietoja alasivujen vierailusta, vierailuajasta, vierailujen määrästä, käytetyistä laitteista, sisäänkäyntikanavista jm tilastotietoja.

Google Analytics voi vaikkakin kerätä tietoja käyttäjien aktiivisuudesta ilman evästeiden käyttöä. Välttääkseen sitä, että Google Analytics käyttää tietoja, voi käyttäjä asentaa laitteeseen Google Analyticsia estävän sovelluksen: Google Analytics poisto seläimenlaajenus.

Seuraavien linkkien kautta enemmän tietoa Facebookin mainoksista ja Facebook Pixelista.

Yksityisyydensuojan muuttaminen

Reiuatv varaa itselleen oikeuden muuttaa yksityisyyden edellytyksiä yksipuolisesti ilman ennakkoilmoitusta, jos tavoitteena on lainsäädännon noudattaminen. Yksityisyydensuojan ajantasaisinta versiota näkyy aina nettisivulta.

Yksityisyydensuojan ja tietöjen käytön kysymyksiin pyydetään ottaa yhteys osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kiitämme ymmärtävästä suhtautumisesta Paikuksen kuntaa, Tahkurannan kuntaa ja RMK-ta.